Navigation


RSS: НовиниИнформация за масовия градски транспорт в София

30.11.2012 15:17 Транспорт / Масов градски транспорт Калин

Масовия градски транспорт в София се осъщстява от:

  • 92 автобусни линии
  • 15 трамвайни линии
  • 9 тролейбусни линии
  • 2 метро линии

Всички билети важат за 1 човек и неговия багаж, ако е с размери до 60/40/40 см. Багаж с по-големи размери се таксува с отделен билет за вска единица над тези размери.

Билетите за наземния транспорт важат за еднократно пътуване в превозното срество и се перфорират веднага след качването. Продават се в специализираните бюра и каси на ЦГМ, в определени павилиони, от водачите в превозните срества или от билетни автомати в трамваите и тролебусите. Билетите, издадени от автомат, не се перфорират - на гърба им е отбелязана информация за пътуването.

Билетите в метрото важат за 1 час или до напускане на метрото и се закупуват от касите в метрото или билетните автомати на входа на станциите. За вход в станцията се поставят в определеното за целата място на турникетите на входа. Валидаторите се намират винаги от лявата ви страна! Прекачването между двете метро линии не се таксува допълнително.

Комплекта от 10 талона важи само за 1 човек и неговия багаж. Не може двама пътници да пътуват с един комплект талони едновременно. Багажът, ако е над допустимите размери, може да се таксува с билети от комплекта.

Предоставя се възможност и за пътуване с различни видове карти - еднодневни, 5-дневни, месечни, 3-месечни, 6-месечни и годишни съответно за метро, 1 линия или всички линии (включително метро).

Подробности за условията за пътуване с градски транспорт можете да намерите в информациите по-долу.

Контролът по редовността на пътниците се извършва от контрольори към Центъра за градска мобилност (ЦГМ), които се легитимират със съответния документ.

Можете да прочетете наредбата за превоз на пътници в МГТ София тук: http://sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id=96.


Масов градски транспорт

Масов градски транспорт в София


Контрол по редовността на пътниците
Превозни документи
Цени на превозните документи


Профил

Влезете във форума, за да видите профила си.

Реклама


Времето